Home

Login

Obaveštenja

Studenti koji se prvi put prijavljuju u sistem, za Username koriste svoj broj indeksa u formatu godina/broj (2008/011, 2008/001, 2008/111) za studente Osnovnih akademskih studija ili u formatu M-godina/broj (M-2008/001) za studente Master akademskih studija.Za password prilikom prve prijave studenti koriste svoj matični broj.Posle uspešne provere identiteta, pojaviće se opcija za promenu lozinke.

Nikada ne uključivati opciju "Remember Login".Obavezno se izlogovati iz sistema kada se napušta portal (opcija logout, gornji desni ugao, ispod polja za pretragu)Nikada ne pamtiti username i password na javnim računarima (ako web browser pita da li da zapamti username i password, kliknite 'No').

Za sva pitanja i informacije u vezi sa Portalom, kao i korišćenjem portala, obratite se na e-mail: arh.portal@arh.bg.ac.rs

AKO STE ZABORAVILI ŠIFRU: Ako ste u svoj profil uneli e-mail adresu, šifru možete dobiti elektronski klikom na link Forgot password? 

© 2018 Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet