Arh Portal Login

VAŽNO!

Studenti koji se prvi put prijavljuju u sistem, za Username koriste svoj broj indeksa u formatu godina/broj (npr. 2008/011, 2008/001, 2008/111) za studente Osnovnih akademskih studija ili u formatu M-godina/broj (npr. M-2008/001) za studente Diplomskih akademskih studija.
Za password prilikom prve prijave studenti koriste svoj matični broj.
Posle uspešne provere identiteta, pojaviće se opcija za promenu lozinke.

Nikada ne uključivati opciju "Remember Login".
Obavezno se izlogovati iz sistema kada se napušta portal (opcija logout, gornji desni ugao, ispod polja za pretragu)
Nikada ne pamtiti username i password na javnim računarima (ako web browser pita da li da zapamti username i password, kliknite 'No').

Za sva pitanja i informacije u vezi sa Portalom, kao i korišćenjem portala, obratite se na e-mail: arh.portal@arh.bg.ac.rs

AKO STE ZABORAVILI ŠIFRU: Ako ste u svoj profil uneli e-mail adresu, šifru možete dobiti elektronski klikom na link Forgot password? Ako niste uneli e-mail adresu, šifru možete resetovati dolaskom lično u studentsku službu (obavezno poneti indeks).

Account Login

Login

Aktuelnosti sa Web sajta AF© 2018 Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet